Ποιοί είμαστε

Η UOWM Security Team ιδρύθηκε από μία ομάδα προπτυχιακών φοιτητών και από έναν υποψήφιο διδάκτορα το 2017. Κάθε μέλος συνεισφέρει στην έρευνα και την ανάπτυξη εργαλείων ασφαλείας. Η ομάδα μας αναζητεί πάντα νέα μέλη που είναι πρόθυμα να εργαστούν και να μάθουν νέα πράγματα.

Έργα και Έρευνα

Δημοσιεύσεις

Η έρευνα και οι εξελίξεις μας δημοσιοποιούνται στην επιστημονική κοινότητα. Εργασίες από κάθε τομέα που καλύπτουν οι στόχοι της ομάδας δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Μπορείτε να βρείτε τις δημοσιεύσεις μας στους ακόλουθους συνδέσμους

  1.  P. Radoglou-Grammatikis, P. Sarigiannidis, T. Liatifis, T. Apostolakos, and S. Oikonomou, “An Overview of the Firewall Systems in the Smart Grid Paradigm,” in 2018 Global Information Infrastructure and Networking Symposium (GIIS), Thessaloniki, Greece, Oct. 2018, pp. 1–4, doi: 10.1109/GIIS.2018.8635747. (pdf)
  2. D. Pliatsios, P. Sarigiannidis, T. Liatifis, K. Rompolos, and I. Siniosoglou, “A Novel and Interactive Industrial Control System Honeypot for Critical Smart Grid Infrastructure,” in 2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD), Limassol, Cyprus, Sep. 2019, pp. 1–6, doi: 10.1109/CAMAD.2019.8858431. (pdf)
  3. I. Siniosoglou et al., “NeuralPot: An Industrial Honeypot Implementation Based On Deep Neural Networks,” 2020 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Rennes, France, 2020, pp. 1-7, doi: 10.1109/ISCC50000.2020.9219712. (ref)
  4. P. Radoglou-Grammatikis, I. Siniosoglou, T. Liatifis, A. Kourouniadis, K. Rompolos and P. Sarigiannidis, “Implementation and Detection of Modbus Cyberattacks,” 2020 9th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Bremen, Germany, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/MOCAST49295.2020.9200287. (pdf)

 

Τελευταία Λόγια

Όλα τα μέλη προσπαθούν να εξελιχθούν και να συμβάλουν ενεργά στην επιστημονική κοινότητα με νέες, καινοτόμες ιδέες και υλοποιήσεις. Το έργο κάθε μέλους είναι τεκμηριωμένο και οργανωμένο και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να διευρύνει περαιτέρω τις δράσεις μας.

Η ομάδα μας

Επικοινωνήστε μαζί μας